Χρήσιμες Διευθύνσεις

 

3o Ε. Λ. Καστοριάς

Η Καστοριά
Το σχολείο μας
Μαθήματα-Ύλη
Θέματα-Ασκήσεις
Δραστηριότητες
Χρήσιμες Διευθύνσεις

Εδώ θα βρείτε Χρήσιμες διευθύνσεις για εκπαιδευτικές σελίδες στο Internet

Η σελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://www.ypepth.gr

Η σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi-schools.gr

Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο: http://www.sch.gr

Έδρα Εκπαίδευσης: http://www.edra.gr

Εκπαιδευτική πύλη: http://www.e-kimolia.gr

e-Πύλη Εκπαίδευσης: http://www.pe.sch.gr/pe

Κέντρο Εκπαιδευτικής έρευνας: http://www.kee.gr

Σελίδες Ελληνικών σχολείων καθώς και εκπαιδευτικών: http://www.school.gr